C
Team MiA
Team MiA
Organization
Team MiA

Team MiA

Also known as: MiA
Slovenia. Founded in 2001.

Official site: no

Team MiA

Also known as: MiA
Slovenia. Founded in 2001.

Official site: no

Awards

  • Place
    Tournament
    Prize
    Prize fund