C
Boris

Boris

Also known as: Krepo
29 years Belgium

Prize:

$0.00

Won
Draws
Lose
37.29% (22)
0.00% (0)
62.71% (37)

Total matches: 59

Boris

Also known as: Krepo
29 years Belgium