C
Pein

Pein

South Korea

Prize:

$0.00

Won
Draws
Lose
38.46% (5)
0.00% (0)
61.54% (8)

Total matches: 13

Pein

South Korea