C
Zarazniy

Zarazniy

Anton Nazarov, Norway

Prize:

$0.00

Won
Draws
Lose
77.78% (7)
0.00% (0)
22.22% (2)

Total matches: 9

Zarazniy

Anton Nazarov, Norway