Utopia

Utopia

Prize:

$7,000

Rating

1,015
Won
Draws
Lose
44% (15)
0% (0)
56% (19)

Total matches: 34

Utopia

Players